ปิ่นโตสแตนเลส2ชั้น(1400 ML) 2 Layer S/S  Lunch Box