กล่องอาหารรักษ์โลก(1100ML)ECO Lunch Box 1228(1100ML)