กล่องอาหารรักษ์โลก(850ML)ECO Lunch Box 1222(800ML)