กล่องถนอมอาหาร 1ชั้น #201 (1 Layer Food Container )