กล่องถนอมอาหาร2ชั้น #201 (2 Layer Food Container )