ปลั๊ก Charger USB 4 ช่อง USB Plug 4 Ports #17162-1