4039 นาฬิกากล่องเครื่องเขียนพร้อมกรอบรูปPen Holder clock with Photo Frame