สมุดใส่นามบัตร(JCCS#4)

JCC#4 สมุดใส่นามบัตร 16 Slots