#2906 ตลับนามบัตรกระดาษโน๊ดพร้อมปากกา(Memo + Pen+ NameCard Holder)

#2906 : ตลับนามบัตรกระดาษโน๊ตพร้อมปากกา( Name Card Case and Memo Pen)